ยินดีต้อนรับสู่

ภูเก็ตไบโอเทคโนโลยี

การวิจัย

ภูเก็ตไบโอเทคโนโลยี

การเยียวยาโดยธรรมชาติ

ภูเก็ตไบโอเทคโนโลยี

การพัฒนาและวิจัยสมุนไพรไทย

ไขความลับของธรรมชาติสู่สุขภาพชีวิตที่เป็นเลิศ

ติดต่อเราได้ที่ +66 (0)76 540 700-2 หรืออีเมล์ info.phuketbiotechnologyin@gmail.com

เรามุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ติดต่อเรา
our team

ภูเก็ตไบโอเทคโนโลยี

ยางูของไทยมีประวัติมาช้านาน จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ ประเทศไทยได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับการทำยางูมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

ภูเก็ตไบโอเทคโนโลยีเริ่มมีการทำวิจัยเมื่อปี1960 นำโดยบุคลากรที่มีความสามารถ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านยางู สมุนไพร และเภสัชกรอีกหลายท่าน มีการร่วมกันรวบรวมสมุนไพรไทยแบบดั้งเดิม ผสมผสานกระบวนการทางเทคโนโลยีด้านเภสัชกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาเป็นยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ เช่น ในประเทศไทยมีเซรุ่มป้องกันพิษงู 20 สายพันธุ์ โดยจะฉีดส่งไปในร่างกายของสัตว์และนำเลือดเหล่านั้นมาใช้เป็นยาต้านพิษของงูแต่ละชนิด เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการนำอวัยวะของงูมาผสมกับสมุนไพรไทย แปรรูปเป็นยางูที่มีคุณภาพหลายชนิด เช่น เสอตานหวั่น ทำมาจากดีงูเห่าผสมสมุนไพรต่างๆ ช่วยบำรุงตับ บำรุงน้ำดี ช่วยฟื้นฟู การทำงานของตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิจัยและพัฒนายาแผนโบราณ

เราควบคุมคุณภาพและอนามัยของผลิตภัณฑ์